سوالات متداول

جدیدترین اضافه شده ها

پاسخهای تراوین

با سوال شما آغاز می کنیم

جستجو از طریق پاسخ سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می توانید با ما تماس بگیرید.

من در مورد..... سوال دارم

وارد جزئیات می شویم

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر ساتهای مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می توانید از نقشه سایت "پاسخها" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

کاردان - وظایف

taskmasterاگر شما وظایف داده شده از طرف کاردان در ابتدای بازی را انجام دهید، جوایز خوبی از طرف او به شما داده خواهد شد. برای انجام وظایف باید گزینۀ "به وظیفۀ اول" را در صفحۀ کاردان (صفحه ای که با کلیک بر روی کاردان باز می شود) کلیک کنید.
توجه کنید که کاردان بعد از اتمام وظایف و یا ساخت دهکدۀ دوم اکانت ناپدید خواهد شد. پس باید قبل از ساخت دهکدۀ دوم باید وظایف را انجام دهید تا قادر به گرفتن جایزه های وظایف باشید.

لیست وظایف موجود

وظیفۀ 1: هیزم شکن
وظیفۀ 2: گندم زار
وظیفۀ 3: نام دهکدۀ شما
وظیفۀ 4: بازیکنان دیگر
وظیفۀ 5: دو ساختمان با هم
وظیفۀ 6: پیام ها
وظیفۀ 7: همسایه ها
وظیفۀ 8: لشکر عظیم
وظیفۀ 9: یکی دیگر از هر کدام
وظیفۀ 10: منتظر لشکر باش
وظیفۀ 11: گزارش ها
وظیفۀ 12: همۀ منابع به 1
وظیفۀ 13: کبوتر صلح
وظیفۀ 14: مخفیگاه
وظیفۀ 15: از هر منابع یکی به سطح 2
وظیفۀ 16: خواندن دستورالعمل
وظیفۀ 17: ساختمان اصلی
وظیفۀ 18: رتبۀ خودت را پیدا کن
وظیفۀ 19: اقتصادی یا نظامی
وظیفۀ 20: ادامۀ وظیفۀ 19
وظیفۀ 21: ادامۀ وظیفۀ 20
وظیفۀ 22: همۀ منابع به 2
وظیفۀ 23: دوستان
وظیفۀ 24: سفارت بساز
وظیفۀ 25: اتحاد

 

وظیفۀ 1: هیزم شکن
در اطراف دهکدۀ شما 4 جنگل سرسبز موجود می باشد. یک هیزم شکن در یکی از آنها بساز. چوب یکی از منابع مهم در بازی می باشد.
وظیفه: یک هیزم شکن بساز.
جایزۀ وظیفه: اتمام اتوماتیک و فوری ساخت هیزم شکن.

وظیفۀ 2: گندم زار
کارگران شما از کار کردن گرسنه شدند. یک گندم زار بساز تا تولیدی گندم خود را افزایش دهی. بعد از اتمام کار به اینجا برگرد.
وظیفه: یک گندم زار بساز.
جایزۀ وظیفه: 1 روز تراوین پلاس (اکانت پلاس).

وظیفۀ 3: نام دهکدۀ شما
شما قادر به انتخاب نام برای دهکدۀ خود می باشید.
در سمت راست اکانت خود گزینۀ "پروفایل" را انتخاب کنید و سپس گزینۀ "تغییر پروفایل" را انتخاب کنید.
وظیفه: نام دهکدۀ خود را عوض کن.
جایزۀ وظیفه: holz 30 clay.gif60 eisen.gif30 getreide.gif20

وظیفۀ 4: بازیکنان دیگر
در تراوین شما با میلیون ها بازیکن دیگر در حال بازی می باشید. "آمار" را باز کرده و رتبۀ خود را پیدا و در جعبۀ زیر وارد کنید.
وظیفه: از آمار رتبۀ خودت را پیدا کرده و اینجا وارد کن.
جایزۀ وظیفه: holz 40 clay.gif30 eisen.gif20 getreide.gif30

وظیفۀ 5: دو ساختمان با هم
„یک معدن آهن و یک آجرساز بساز. با اکانت پلاسی که مدتی قبل برای تو دادم قادر به ساخت هر دو به صورت همزمان هستی.
وظیفه: (نیازی به ساخت هر دو به صورت همزمان نمی باشد)
یک معدن آهن بساز.
یک آجرساز بساز.
جایزۀ وظیفه: holz 50 clay.gif60 eisen.gif30 getreide.gif30

وظیفۀ 6: پیام ها
می توانی از سیستم پیام برای برقراری ارتباط با بقیه استفاده کنی. برای تو پیامی ارسال کردم. پیام را خوانده و به اینجا برگرد.
توجه: عکس نامۀ سمن چپ برای گزارش ها و سمت راست برای نامه ها می باشد.
وظیفه: پیام جدید خود را بخوان.
جایزۀ وظیفه: 20 Gold.png

وظیفۀ 7: همسایه ها
در کنار تو دهکده های دیگری نیز می باشد. نام یکی از آنها XXX است (XXX تنها برای مثال می باشد).
نقشه را در منوی بالای بازی انتخاب کرده و دهکدۀ مورد نظر را پیدا کن. نام دهکده زمانی که ماوس را بر روی دهکده ببرید نمایش داده می شود.
وظیفه: مختصات دهکدۀ XXX را پیدا کرده و آن را اینجا وارد کن.
جایزۀ وظیفه: holz 60 clay.gif30 eisen.gif40 getreide.gif90

جایزۀ وظیفه: لشکر عظیم

وظیفۀ 8: لشکر عظیم
حال وظیفۀ مخصوصی برای تو دارم. من گرسنه هستم. برای من 200 گندم بده.
در عوض من برای تو لشکر عظیمی برای دفاع از دهکده خود ارسال خواهم کرد.
وظیفه: 200 گندم برای کاردان ارسال کن (این مقدار از گندم موجود شما کاسته خواهد شد). "ارسال گندم" را برای اتمام وظیفه کلیک کنید.
جایزۀ وظیفه: لشکر عظیم

وظیفۀ 9: یکی دیگر از هر کدام
در تراوین همیشه کاری برای انجام می باشد! در مدتی که منتظر لشکر جدید خود هستی از هر منابع یکی دیگر را به سطح 1 ارتقاء بده.
وظیفه: از هر منابع یکی دیگر را به سطح 1 برسان.
جایزۀ وظیفه: holz 100 clay.gif80 eisen.gif40 getreide.gif40

وظیفۀ 10: منتظر لشکر باش
رسیدن لشکر ارسالی من مدتی طول خواهد کشید.
در این مدت می توانی نقشه را کنترل کنی و یا مزارع و معادن خود را ارتقاء دهی.
وظیفه: منتظر لشکر کاردان باش.
جایزۀ وظیفه: 2 روز تراوین پلاس (اکانت پلاس).

وظیفۀ 11: گزارش ها
هر وقت که اتفاق مهمی در اکانت اتفاق بیفتد، گزارشی در این مورد دریافت خواهی کرد. قادر به دیدن آنها با کلیک بر سمت چپ منوی آخر (سمن چپ ترین منو؛ منوی پنجم) هستی. گزارش را خوانده و به اینجا برگرد.
وظیفه: گزارش آخر خود را بخون (گزارش دریافت نیروی کمکی).
جایزۀ وظیفه: holz 75 clay.gif140 eisen.gif40 getreide.gif40

وظیفۀ 12: همۀ منابع به 1
حال باید تولیدی منابع خود را زیاد کنی. تمامی مزارع و معادن خود را به سطح 1 ارتقاء بده.
وظیفه: تمامی معادن و منابع را به سطح 1 ارتقاء بده.
جایزۀ وظیفه: holz 75 clay.gif80 eisen.gif30 getreide.gif50

وظیفۀ 13: کبوتر صلح
چند روز اول بعد از ثبت نام در حمایت تاره واردین خواهی بود و بقیه قادر به حمله به تو نخواهند بود. با وارد کردن کد [#0] در پروفایل قادر به دیدن زمان باقی مانده از این حمایت خواهی بود.
وظیفه: کد [#0] را در پروفایل خود وارد کن. (بعد از وارد کردن کد و تایید آن تصویر کبوتری در اکانت نمایش داده خواهد شد. اگر تصویر کبوتر تیره باشد شما هنوز دارای حمایت تازه واردین می باشید و در غیر اینصورت (تصورت کمرنگ بود) حمایت تازه واردین شما به اتمام رسیده است.
جایزۀ وظیفه: holz 120 clay.gif200 eisen.gif140 getreide.gif100

وظیفۀ 14: مخفیگاه
„حال زمان ساخت مخفیگاه می باشد. دنیای تراوین خطرناک است. بسیاری از بازیکنان منابع خود را از غارت بازیکنان دیگر بدست می آورند. مخفیگاه بساز تا قادر به مخفی کردن مقداری از منابع خود در مقابل مهاجمین باشی.
وظیفه: یک مخفیگاه بساز.
جایزۀ وظیفه: holz 150 clay.gif180 eisen.gif30 getreide.gif130

وظیفۀ 15: از هر منابع یکی به سطح 2
در تراوین همیشه کاری برای انجام می باشد! از هر منبع (یک گندم زار، یک معدن آهن، یک آجرساز و یک هیزم شکن) به سطح 2 ارتقاء بده.
وظیفه: از هر منابع یکی به سطح 2 ارتقاء بده.
جایزۀ وظیفه: holz 60 clay.gif50 eisen.gif40 getreide.gif30

وظیفۀ 16: خواندن دستورالعمل
„در قسمت دستوالعمل توضیحاتی در مورد ساختمان ها و نیروها می توانی پیدا کنی. "دستورالعمل" را در سمت راست اکانت انتخاب کن و ببین برای ساخت سربازخانه به چه مقدار چوب نیاز داری.
وظیفه: مقدار چوب لازم برای ساخت سربازخانه را وارد کن.
جایزۀ وظیفه: holz 50 clay.gif30 eisen.gif60 getreide.gif20

وظیفۀ 17: ساختمان اصلی
معماران شما نیاز به ساختمان اصلی سطح 3 دارند تا قادر به ساخت ساختمان های مهم دیگر مانند سربازخانه و یا بازار باشند.
وظیفه: ساختمان اصلی را به سطح 3 ارتقاء بده.
جایزۀ وظیفه: holz 75 clay.gif75 eisen.gif40 getreide.gif40

وظیفۀ 18: رتبۀ خودت را پیدا کن
رتبۀ خودت را در "آمار" پیدا کن.
وظیفه: رتبۀ خودت را در صفحۀ آمار پیدا کرده و در اینجا وارد کن.
جایزۀ وظیفه: holz 100 clay.gif90 eisen.gif100 getreide.gif60

وظیفۀ 19: اقتصادی یا نظامی
حال باید نحوۀ بازی خود را انتخاب کنی: تو می توانی به صورت اقتصادی و یا نظامی به بازی ادامه دهی.
برای ساخت بازار به انبار غذا و برای ساخت سربازخانه به اردوگاه نیاز داری.
وظیفه: یکی از روش های بازی را انتخاب کن، اقتصادی و یا نظامی، اگر اقتصادی را انتخاب کنی به وظیفۀ 19a ادامه خواهی داد و در صورت انتخاب نظامی به وظیفۀ 19b ادامی می دهی.
جایزۀ وظیفه: holz 80 clay.gif90 eisen.gif60 getreide.gif40

وظیفۀ 19a
برای ادامه گزینۀ اقتصادی را انتخاب کردی.
وظیفه: یک انبار غذا بساز.

وظیفۀ 19b
انتخاب شجاعانه ای بود. برای اینکه قادر به ارسال لشکریان خود به جنگ باشی نیاز به اردوگاه داری. اردوگاه تنها در یک مکان قابل ساخت م باشد. جای آن کنار ساختمان اصلی محل نیم دایره ای شکل است.
وظیفه: اردوگاه بساز.

وظیفۀ 20a: (ادامۀ 19a را انجام دهید)
نه تنها گندم منابع دیگر نیز را باید برای استفاده های بعدی ذخیره کنی تا بیهوده تلف نشوند. حال باید یک انبار (نه انبار غذا) برای گندم، چوب و خشت بسازی.
وظیفه: یک انبار بساز.
جایزۀ وظیفه: holz 70 clay.gif120 eisen.gif90 getreide.gif50

وظیفۀ 20b: (ادامۀ 19b را انجام دهید)
حال تو دارای ساختمان اصلی سطح 3 و سربازخانه می باشید. تمامی پیش نیازهای سربازخانه ساخته شده شده است.
در سربازخانه قادر به تربیت نیرو برای جنگ و یا دفاع می باشی.
وظیفه: سربازخانه بساز.
جایزۀ وظیفه: holz 70 clay.gif100 eisen.gif90 getreide.gif100

وظیفۀ 21a: (ادامۀ 20a را انجام دهید)
 یک بازار بساز تا قادر به تجارت با بازیکنان دیگر باشی.
وظیفه: بازار بسازید.
جایزۀ وظیفه: holz 200 clay.gif200 eisen.gif700 getreide.gif250

وظیفۀ 21b: (ادامۀ 20b را انجام دهید)
حال که سربازخانه داری قادر به ساخت نیرو هستی. 2 عدد سرباز لژیون/پیاده نظام/گرزدار تربیت کن (نوع سرباز بستگی به نژاد اکانت دارد).
وظیفه: 2 عدد سرباز لژیون/پیاده نظام/گرزدار تربیت کن.
جایزۀ وظیفه: holz 300 clay.gif320 eisen.gif360 getreide.gif370

وظیفۀ 22: همۀ منابع به 2
حال دوباره زمان ارتقاء منابع می باشد. با پیشرفت دهکده نیاز به منابع نیز بیشتر می شود و اینبار سطح 1 کافی نیست. مدتی و طول خواهد کشید ولی ارزشش را دارد. همۀ مزارع و معادن خود را به سطح 2 ارتقاء بده.
وظیفه: همۀ منابع را به سطح 2 ارتقاء بده.
جایزۀ وظیفه: 15 Gold.png

وظیفۀ 23: دوستان
بازی به تنهایی بسیار سخت می باشد. به نفع شما می باشد اگر همسایگان شما با شما دوست باشند.
حتی بهتر است با دوستان خود بازی کنید. آیا می دانید چقدر طلا Gold.png می توانید از طریق دعوت دوستان خود به بازی دریافت کنید؟
وظیفه: چقدر طلا Gold.png با دعوت دوستان خود به بازی دریافت می کنید؟
جایزۀ وظیفه: holz 80 clay.gif70 eisen.gif60 getreide.gif40

وظیفۀ 24: سفارت بساز
دنیای تراوین خظرناک است. قبلاً برای دفاع از منابع خود مخفیگاه ساخته بودی. اتحاد خود نیز حمایت بهتری برای تو خواهد بود.
وظیفه: برای اینکه قادر به عضویت در اتحادی باشی، یک سفارت بساز.
جایزۀ وظیفه: holz 100 clay.gif60 eisen.gif90 getreide.gif40

وظیفۀ 25: اتحاد
کار گروهی در تراوین بسیار مهم می باشد. بازیکنانی که می خواهند به یکدیگر کمک کنند، با هم در اتحاد هماهنگ می شوند.
دعوتنامه ای برای عضویت در اتحادی دریافت کن.
همچنین قادر به ساخت اتحاد خود و دعوت دوستان برای عضویت در آن هستی. برای ساخت اتحاد نیاز به سفارت سطح 3 خواهی داشت.
وظیفه: به اتحادی ملحق شو و یا اتحاد خودت را بساز.
جایزۀ وظیفه برای ملحق شدن به اتحاد: holz.gif140 eisen.gif90 getreide.gif50
جایزۀ وظیفه برای ساخت اتحاد: holz.gif315 eisen.gif345 getreide.gif230


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایتبخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر