سوالات متداول

جدیدترین اضافه شده ها

پاسخهای تراوین

با سوال شما آغاز می کنیم

جستجو از طریق پاسخ سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می توانید با ما تماس بگیرید.

من در مورد..... سوال دارم

وارد جزئیات می شویم

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر ساتهای مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می توانید از نقشه سایت "پاسخها" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

لشکریان - شمشیرزن

Imperianپیش نیازهای تحقیق: دارالفنون سطح 5، اسلحه سازی سطح 1
پیش نیازهای تربیت: سربازخانه

شمشیرزن یک مهاجم حرفه ای در ارتش رومی هاست. او سریع، قوی و یک کابوس برای همه مدافعین است. ولی تربیت این نیرو گران قیمت و زمانبر است.


Lumber Clay Iron Crop Upkeep Research time
تحقیق 1000 740 1880 640 / 2:06:00
تربیت 150 160 210 80 1 0:32:00
سرعت 7 خانه در ساعت
قابلیت حمل
50 منابع

آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایتبخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر